about carolina

Carolina TYRBJÖRN


Jag heter Carolina Tyrbjörn, är tjugotvå år och bor i Mariefred. Utöver allt som har med grafisk design att göra så slår mitt hjärta några extra slag för fotografering, musik, yoga, höstregn, sushi och långa promenader ute i skogen. Jag har även en examen i Grafisk design från Högskolan Dalarna med i bagaget och utöver det har jag arbetat som grafisk designer på Byrån Mittemot och Oriflame Cosmetics. Som person har jag alltid varit nyfiken av mig, jag går gärna över mina begränsningar för att lyckas upptäcka vad jag faktiskt kan göra. Sedan har människor och beteenden alltid intresserat mig och jag försöker alltid utgå från användaren i det mesta jag skapar och gör.

My name is Carolina Tyrbjörn, I'm twenty-two years old and lives in Mariefred. In addition to everything in graphic design, my heart beats a little extra for photography, music, yoga, autumn rain, sushi and long walks in the woods. I also have a degree in Graphic Design from Dalarna University in my luggage and in addition to that, I have worked as a graphic designer at Byrån Mittemot and Oriflame Cosmetics. As a person, I have always been curious, I like to go beyond my limitations to find out what I actually can do. I have always been interested in people and behaviors and I always try to create content based on the target group.