about carolina

Carolina TYRBJÖRN


Jag heter Carolina Tyrbjörn, är tjugotvå år och bor i Mariefred. Mitt intresse för formgivning startade redan som barn då jag på skolloven fick följa med min farfar till slöjdsalen, där vi ofta utbytte idéer med varandra. Än idag finns det inget som gör mig så lycklig som att få skapa och diskutera nya och spännande koncept! Utöver allt som har med grafisk design att göra så slår mitt hjärta några extra slag för fotografering och musik. Jag har även en examen i Grafisk design från Högskolan Dalarna med i bagaget och utöver det har jag arbetat som grafisk designer på Byrån Mittemot och Oriflame Cosmetics. Som person har jag alltid varit nyfiken av mig och jag går gärna över mina begränsningar för att lyckas upptäcka vad jag faktiskt kan göra.

My name is Carolina Tyrbjörn, I'm twenty-two years old and lives in Mariefred. My interest in graphic design started already as a kid when I followed my grandfather to the woodwork, where we often exchanged ideas with each other. Today there is nothing that makes me so happy than creating and discuss new and exciting concepts! In addition to everything in graphic design, my heart beats a little extra for photography and music. I also have a degree in Graphic Design from Dalarna University in my luggage and in addition to that, I have worked as a graphic designer at Byrån Mittemot and Oriflame Cosmetics. As a person, I have always been curious and I like to go beyond my limitations to find out what I actually can do.